Ngày của những người thợ cuốn Cigar

Ngày 29 tháng 5 hàng năm, Cuba kỷ niệm Ngày của công nhân cigar,  ngày kỷ niệm ngày sinh của lãnh đạo Công nhân Lázaro Peña González, và tri ân tất cả những người đã giúp cho Habanos tiếp tục được coi là loại thuốc lá tốt nhất thế giới.

Đằng sau mỗi điếu Habanos là sự cống hiến của tất cả công nhân của họ để tạo ra một sản phẩm độc quyền phản ánh trung thực văn hóa, truyền thống và hương vị của Cuba.

Những người lao động này đã trau dồi và vun đắp cho lịch sử của Habanos từng ngày và chúng tôi muốn cảm ơn họ vì những nỗ lực của họ đã thắp sáng niềm đam mê của tất cả những người yêu thích trên toàn thế giới.

Chúng tôi mời bạn hãy châm một điếu cigar và kỷ niệm ngày này  cùng Habanos và chúc cho Habanos ngày càng phát triển hơn nữa.

El Patron tổng hợp từ Habanos

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *