Người Việt Nam đã tham gia vào ngành công nghiệp cigar như thế nào ?

Việt Nam bắt đầu tiêu thụ và sản xuất xì gà từ cuối thế kỷ 19. Tại thời điểm đó, việc sản xuất xì gà ở Việt Nam chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội và Hải Phòng.

Sau đó, vào thời kỳ Pháp sản xuất xì gà tại Việt Nam thì đã trở nên phát triển hơn. Các công ty lớn như Société Coloniale des Tabacs d’Indochine (Công ty thuốc lá thuộc địa) và Huế Tobacco Company đã được thành lập và sản xuất xì gà với quy mô lớn hơn.

Những năm trước 1930, Việt Nam trở thành một trong những nước sản xuất xì gà lớn nhất ở Đông Nam Á. Năm 1927, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 700 tấn xì gà sang Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và các nước châu Âu khác. Các loại xì gà Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và hương vị, và đã trở thành một sản phẩm nổi tiếng trên thị trường thế giới.

Dưới đây là hình ảnh thực tế được chụp vào cuối thế kỷ 19 về việc sản xuất, buôn bán xì gà ở nước ta.

Tuy nhiên, sau đó việc sản xuất xì gà tại Việt Nam đã giảm dần do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau.

Vì vậy có thể nói người Việt Nam là một trong những đất nước tiên phong trong khu vực Đông Nam Á trong việc gia nhập vào ngành công nghiệp cigar (trước cả Philippine).

Philippe Lưu Nguyễn – El Patron

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *