Sẽ có thêm 1 đêm Gala dinner của lễ hội Pro Cigar

Sau lễ hội ProCigar tuyệt vời năm nay,Lisbeth Genao, trưởng bộ phận Marketing đã công bố rộng rãi tin tức rằng Cigar đã được cấp chứng chỉ di sản quốc gia cho Cộng hòa Dominica .

Với cột mốc quan trọng này, lễ hội tiếp theo sẽ giới thiệu tất cả các di sản bắt đầu với cuộc đổ bộ của Christopher Columbus trên Đảo, khi ông được trao những lá thuốc lá đầu tiên từ những người dân nghèo mà loài cây này rất thiêng liêng, cho đến ngày hôm nay khi chúng ta thưởng thức những điếu xì gà tuyệt vời dành cho Cộng hòa Dominica.

Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, tất cả các mặt hàng liên quan đến thuốc lá và xì gà sẽ được đưa vào chương trình. Gala dinner bế mạc lễ hội sẽ mang tất cả các hạng mục lại với nhau trong một buổi giới thiệu lớn.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *