EMMANUEL DIAZ CABRERA RỜI EP CARRILLO và đầu quân cho FREUD CIGAR CO.

Emmanuel Diaz Cabrera đã gia nhập Freud Cigar Co. với tư cách là điều phối viên bán hàng của công ty.

Trước đây, ông từng là điều phối viên tiếp thị thị trường quốc tế cho EP Carrillo, bao gồm các vai trò tại nhà máy của công ty ở Cộng hòa Dominica, làm việc ở châu Á và gần đây nhất, đi du lịch ở Mỹ để thăm các cửa hàng.

Tại Freud Cigar Co., Diaz Cabrera sẽ làm việc ở cả bộ phận bán hàng và bộ phận sản xuất, bao gồm cả việc có văn phòng tại Tabacalera Diaz Cabrera, nhà máy được khai trương vào cuối năm ngoái  bởi cha anh, Eladio Diaz, và các anh chị em khác của anh. Freud Cigar Co. là khách hàng của Tabacalera Diaz Cabrera.

Freud Cigar Co. là một công ty tương đối mới được thành lập bởi David Stadnyk và Luis Torres. Diaz Cabrera sẽ giúp công ty có doanh số bán hàng ở cả thị trường Mỹ và quốc tế.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *