Habanos SA hé lộ Sancho Panza Elrey, phiên bản khu vực Châu Á

Habanos SA đã đăng — và sau đó bị xóa khỏi tài khoản Twitter chính thức — một tweet thông báo về một bản phát hành mới của phiên bản khu vực Châu Á, Sancho Panza El Rey.

Theo dòng tweet, El Rey sẽ có kích thước 7 9/16 (192mm) x ring 38, với định dạng Lancero được gọi là Laguito No.1, lần đầu tiên một điếu Sancho Panza được sản xuất với kích thước này. Đây không phải là lần đầu tiên đề cập đến loại xì gà mới, mặc dù cần lưu ý rằng bức ảnh đi kèm có vẻ là một trong những bức ảnh  Por Larrañaga Magnifico , một phiên bản khu vực năm 2007 cho Vương quốc Anh.

Theo thông tin được cập nhật, El Rey sẽ được đóng trong hộp 25 điếu và được đánh số trong từng hộp.

Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin chi tiết

El Patron cập nhật từ Habanos SA

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *