Florida cấm hút thuốc lá tại bãi biển và công viên, thế còn Cigar thì sao ?

Cơ quan Lập pháp Florida đã thông qua một dự luật mới cho phép các chính quyền địa phương ở Sunshine State cấm hút thuốc trên các bãi biển và công viên, nhưng dự luật này thiếu một yếu tố mà các dân chơi sẽ rất vui thích- đó là lệnh cấm hút xì gà.

Ban đầu, HB-105 là văn bản luật mở ra cho chính quyền địa phương cấm tất cả các hình thức hút thuốc trên các bãi biển và công viên, nếu họ muốn, nhưng vào ngày 18 tháng 2, một bản sửa đổi đã được bổ sung cho phép hút xì gà, đặc biệt nêu rõ rằng nó không áp dụng “cho việc hút xì gà không có đầu lọc.”

Việc sửa đổi đối với xì gà được thực hiện theo lệnh của Thượng nghị sĩ bang Cộng hòa Jason Brodeur.

Thượng nghị sĩ bang Joe Gruters (R-Sarasota) đã tạo ra dự luật, và kế hoạch của ông không phải là cấm xì gà, mà là thuốc lá, đặc biệt là tàn của chúng. “Tất cả những gì mà chúng tôi dọn dẹp, năm này qua năm khác, số lượng nhiều nhất luôn được tìm thấy là tàn thuốc,” ông nói trong một cuộc họp báo từ một bãi biển Sarasota vào tháng Giêng. “Tôi luôn nói rằng chúng tôi muốn khoảng thời gian vui chơi tự do, nhưng đồng thời, chúng tôi muốn tận hưởng yên tĩnh, thanh bình mà không cần đặt tay lên cát và nhặt mẩu thuốc lá của ai đó”. 

Dự luật hiện đang được chuyển đến Thống đốc Ron DeSantis, người có thể ký thành luật.

Vậy là những dân chơi cigar mỗi khi du lịch tại đây sẽ không phải quá lo lắng khi châm một điếu cigar bên bãi biển nữa rồi.

El Patron cập nhật từ Florida

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *