Habanos bổ nhiệm Giám đốc quản lý chất lượng mới

Tập đoàn Habanos, SA vui mừng thông báo rằng Ông Tomás Marco Domínguez đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Chất lượng mới của Habanos, SA

Ông Tomás Marco là Kỹ sư Nông nghiệp và Thạc sĩ Phát triển Nông thôn. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Giám đốc Dự án Phát triển Nông nghiệp trong hơn 10 năm ở Trung Mỹ và Cuba tại Cơ quan Hợp tác Quốc tế Tây Ban Nha. Tomás Marco gia nhập Corporación Habanos. SA vào năm 2016, với tư cách là Chuyên gia kiểm soát tài chính. Cùng năm 2016, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ngân sách và Kiểm soát. Những kiến ​​thức và kinh nghiệm tích lũy được, chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều cho vị trí mới này.

Mặt khác, Oscar Ricote Jorge, đã rời vị trí mà ông ấy đã nắm giữ trong 10 năm qua tại Habanos, SA để đảm nhận các trọng trách mới trong Bộ phận Xì gà cao cấp của Tabacalera SLU

El Patron – tổng hợp từ Habanos SA

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *