Giới thiệu Villiger Miami 2022 Laguito No.1

Villiger Miami 2022 được sản xuất tại Nhà máy xì gà ABAM ở Cộng hòa Dominica. Xì gà Villiger Bắc Mỹ đã sử dụng nó như một loại xì gà gia đình cho văn phòng ở Miami. Nếu bạn đã đến thăm, bạn sẽ có cơ hội hút hỗn hợp này. Cuối cùng, công ty quyết định đã đến lúc bán điếu xì gà và họ không chỉ chọn lấy tên Miami mà còn là chủ đề Miami.

Đối với năm 2022, có hai loại xì gà, mỗi loại giới hạn 500 hộp 10 điếu xì gà.

Giá niêm yếu cho 2 dòng giới hạn này như sau :

  • Villiger Miami 2022 Robusto (5 x 50) – $ 15 (Hộp 10 điếu, $ 150)
  • Villiger Miami 2022 Laguito No.1 (7 1/2 x 38) – $ 15 (Hộp 10 điếu, $ 150)

El Patron cập nhật từ Villiger

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *