Villiger Exclusivo USA bắt đầu xuất hiện tại các kệ hàng trên toàn cầu

Vào thứ Hai, bản phát hành Villiger USA Exclusivo thứ hai đã bắt đầu được chuyển đến các cửa hàng.

Villiger Exclusivo USA 2022 là một loại cigar của Nicaragua sử dụng lá bọc habano rosado trên lá lõi từ Jalapa và Condega, Estelí và Jalapa. Nó được sản xuất tại Nhà máy xì gà La Zona ở Estelí, Nicaragua.

Có hai định dạng ép hộp vuông, giới hạn 500 hộp.

  • Villiger Exclusivo USA 2022 Toro (6 x 52) – $ 13 (Hộp 20 điếu, $ 260)
  • Ngư lôi Villiger Exclusivo USA 2022 (6 x 54) – $ 13 (Hộp 20 điếu, $ 260)

Villiger phát hành Exclusivo USA đầu tiên vào năm 2020; Sự pha trộn đó được sản xuất bởi Tabacalera La Alianza SA của Ernesto Perez-Carrillo Jr. Đầu năm nay, Villiger đã sử dụng nhà máy La Zona để phát hành cho chương trình ESP của Hiệp hội Thuốc lá Hoa Kỳ.

El Patron cập nhật từ hãng Cigar Villiger

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *